THIS SITE USES COOKIES

This website uses first and third party cookies (and equivalent technologies) to improve your experience on our site. Necessary cookies ensure that this site functions properly. We also use cookies to analyze how our site performs, understand your preferences and deliver tailored commercial content on this and other sites. For more information about which cookies we use, the information collected and SABIC’s purposes, please see our Cookie Notice. By clicking ‘Accept Cookies’ you agree to the use of such cookies. Alternatively you can manage which cookies are placed on your device by selecting


SABIC onderzoekt stoomproductie met resthout: proces

SABIC onderzoekt stoomproductie met resthout

7/01/2021

SABIC in Bergen op Zoom wil de warmtevoorziening in haar productieprocessen verduurzamen om zo een forse stap te maken in het verlagen van de CO2-uitstoot. Hiermee voldoen we aan de eis van de overheid om in 2030 de CO2-uitstoot met de helft te verlagen, maar komen we ook tegemoet aan onze eigen ambities op het gebied van duurzaamheid. In 2050 moeten we 95% minder CO2 uitstoten en daar willen we nu al mee beginnen. 

De afgelopen jaren zijn verschillende mogelijkheden onderzocht om de energievoorziening te verduurzamen. De stoom die in de fabrieken wordt gebruikt is vanwege de hoge temperatuur en druk een hoogwaardige vorm van energie. Het gebruik van biomassa als brandstof blijkt op korte termijn de meest geschikte en haalbare duurzame oplossing voor een CO2-gunstige warmtevoorziening. 

In de nieuwe installatie wordt hiervoor resthout uit duurzame bosbouw gebruikt. In Europa en Noord-Amerika zijn grote productiebossen waarvan bouwmateriaal en papier geproduceerd wordt. Voor het resthout uit deze bossen is energieproductie een nuttige toepassing. De meeste bossen worden duurzaam beheerd. SABIC wil alleen werken met resthout uit duurzaam beheerde bossen, conform de strenge Nederlandse duurzaamheidseisen. Deze bossen groeien minimaal zo snel aan als er jaarlijks wordt gekapt. Daarnaast wordt de biodiversiteit beschermd. Nederland stelt hiervoor de strengste eisen van heel Europa en blijft deze aanscherpen in overleg met Ngo’s.

Na het verkrijgen van de benodigde vergunningen kan de bouw van de installatie naar verwachting in 2024 starten en op z'n vroegst in 2026 in gebruik worden genomen. 

De biomassa wordt per binnenvaartschip aangevoerd, zodat er geen sprake is van extra verkeersoverlast en de CO2 en NOx uitstoot minimaal zijn. Door uitgebreide filter- en reinigingssystemen wordt de uitstoot van stikstof en fijnstof tot beperkt tot onder de vergunningseisen.