THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.


Milieu

SABIC houdt altijd rekening met de bescherming van zijn omgeving. Dit betekent dat we onze fabrieken zo ontwerpen en bouwen dat ze het milieu zo weinig mogelijk belasten. We leven dan ook strenge maatregelen na ten aanzien van milieuvervuiling en we maken milieuvriendelijke producten.

De overheid inspecteert regelmatig, gepland en ongepland, of onze fabrieken aan alle milieueisen voldoen. Vanzelfsprekend gaan wij zuinig om met energie, mede om onze emissie van CO2 te beperken. Wij zijn voortdurend alert op het voorkomen van lekkages en overlast door stank en geluid.

Duurzaamheid is een belangrijke pijler van onze visie. Sinds 2011 geven we jaarlijks een rapport uit over onze resultaten. Een van onze speciale programma’s omvat afvalbeheersing. We doen ons best de hoeveelheid afval die we produceren zoveel mogelijk te beperken door het onder andere te recyclen.

GREEN CHEMISTRY CAMPUS
De Green Chemistry Campus is een van de zes Centra voor Open Chemische Innovatie (COCI) in Nederland. Het is een eigen entiteit die op het SABIC terrein gebruikmaakt van kantoren, laboratoria en kennis van onze specialisten. Op de Campus werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan de opschaling van nieuwe, duurzame materialen en chemicaliën voor de bouwmaterialen- en verpakkingsindustrie. Hernieuwbare grondstoffen zoals olifantsgras, gft- en houtafval vormen daarvoor de basis.

De campus biedt niet alleen toegang tot faciliteiten zoals laboratoria, een demo facility en kantoorruimte, maar ook toegang tot ondersteuning op het gebied van financiering, marketing en technologie.

Bedrijven die zich op de campus vestigen, hebben al bewezen dat hun idee voor een biobased product op kleine schaal werkt. Op de Campus willen ze dit idee verder uitwerken en bewijzen dat hun product ook op grotere schaal met een constante kwaliteit geproduceerd kan worden.

Aandeelhouders van de GCC zijn de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Bergen op Zoom en de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant. De Campus is gevestigd op het terrein van SABIC.

Kijk voor meer info op www.greenchemistrycampus.nl.

Green Chemistry Campus

Heeft u een klacht?
Heeft u een klacht over stank of geluid en vermoedt u dat SABIC in Bergen op Zoom daarvan de oorzaak is? Dan kunt u dit doorgeven via het milieuklachtennummer: 0164 29 2317