THIS SITE USES COOKIES

The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. If you continue without changing these settings, you consent to this - but if you want, you can change your settings at any time at the bottom of this page.


SABIC Bergen op Zoom doet mee aan de BioVoice Challenge

SABIC onderzoekt duurzaam waterstof gebruik met BioVoice

13/07/2020

SABIC Bergen op Zoom neemt in 2020 deel aan het BioVoice programma.
Het doel hiervan is om innovatieve ondernemers, MKB-ers en onderwijsinstellingen met een goed idee de ruimte en mogelijkheden te bieden om hun idee/product te ontwikkelen en vermarkten. SABIC produceert in de Chloorfabriek naast chloor ook waterstof, door elektrolyse van in water opgelost zout. Deze waterstof gebruiken we nu grotendeels als brandstof voor onze fabrieken, maar zou nog duurzamer ingezet kunnen worden als grondstof voor chemicaliën.

Onze challenge om deze restwaterstof duurzaam te benutten leverde 15 inschrijvingen op van innovaties en bedrijven die hier geode ideeën voor hebben. SABIC selecteerde er vier voor een kennismakingsgesprek. Hierna bleven twee bedrijven over: Proton Ventures en BSE Methanol.

Groene ammonia als oplossing

SABIC is in Bergen op Zoom bekend van de plastics, maar wereldwijd is het productportfolio breder. Zo maken we ook ammonia voor de kunstmestindustrie. Proton Ventures heeft een idee om met onze waterstof ’groene’ ammonia te gaan maken. Nu wordt ammonia vooral geproduceerd uit aardgas, waarbij ook veel CO2 vrijkomt. Door dat op basis van waterstof te doen voorkomen we deze CO2-uitstoot. Bovendien kan ammonia ook ingezet worden als energiedrager of brandstof voor de scheepvaart. Voordeel daarbij is dat het makkelijker te transporteren dan waterstof, omdat het een vloeistof is.

Methanol produceren uit waterstof

Momenteel wordt hard gewerkt aan het opstarten van de PPE-fabriek in Bergen op Zoom. Een van de belangrijkste grondstoffen voor PPE is Methanol. Als de fabriek is opgestart, wordt de menthanol met vrachtwagens naar ons site getransporteerd. BSE Methanol heeft daarvoor een groener idee: zij kunnen op kleine schaal methanol produceren uit waterstof. Daarmee zouden we transport voorkomen en kunnen we groene methanol gebruiken, waardoor we onze PPE-fabriek verduurzamen. Nu wordt methanol vooral geproduceerd uit aardgas. Met de overstap naar groene methanol besparen we dus veel CO2 uit.

Challenge weeks

Of we met deze twee bedrijven daadwerkelijk groene ammonia of groene methanol kunnen produceren moet blijken tijdens de challenge weeks. Deze weken vinden plaats in september. Gedurende 4 dagen onderzoeken medewerkers uit verschillende takken van SABIC wereldwijd samen met BSE Methanol en Proton Ventures of er een goede businesscase is om groene ammonia en groene methanol te produceren in Bergen op Zoom.